2 - 13 май 2018 г. (евентуална втора група - през втората половина на септември)