28 - 29 април и 15 - 16 септември 2018 г.
2 - 13 май 2018 г. (евентуална втора група - през втората половина на септември)
28 - 30 септември 2018 г.