СВЕТО-ЙОАНОВИ ЧЕТЕНИЯ - 2020 г.


Скъпи приятели,
Тазгодишното издание на нашата ежегодна конференция ще бъде този път„виртуално“ поради епидемичната обстановка. Докладите ще бъдат качвани в интернет в сайтовете и каналите в социалните мрежи на старинен храм „Св. Георгий – Ротондата“, „Искони“ и др. Радио „Зорана“ ще излъчи кратки авторски представяния на докладите в петък 12 юни от 10.00 часа и от 17.00 часа, и в събота 13 юни от 17.00 часа. В събота от 10.00 ч. ще има беседа за св. Пимен Зографски, която е свързано с една от главните теми на тазгодишната конференция.